Defence for Children strijdt tegen het weeshuistoerisme

Elk jaar reizen duizenden jongeren naar ontwikkelingslanden om vrijwillig te helpen in weeshuizen. Een mooi gebaar, zou je denken. Maar schijn bedriegt. Stichting Defence for Children wil ons wijzen op de schadelijke gevolgen van het weeshuistoerisme. Celine Verheijen doet haar verhaal vanmiddag in RTL Live.
Dinsdag 24 januari 2017 13:24

Jongeren willen vaak na hun studie een poosje op reis, waarbij ze het leren kennen van een cultuur en taal combineren met het doen van vrijwilligerswerk. Hiermee hebben ze het gevoel dat ze iets goeds doen voor de wereld. Echter, heeft dit een inktzwarte keerzijde.
Ongeveer 8 miljoen kinderen zitten wereldwijd in weeshuizen, terwijl 80% nog een of beide ouders heeft. Door armoede worden steeds vaker worden niet-wezen van school gehaald en door hun ouders naar een weeshuis gebracht. De ouders wordt beloofd dat hun kinderen in alle basisbehoeften worden voorzien, zoals onderdak, eten, scholing en medische zorg. Hierdoor neemt de vraag naar weeshuizen onterecht toe. 

Veel van de weeshuizen draaien voor het grootste gedeelte op buitenlandse giften en in het ergste geval zijn ze alleen opgezet voor het ontvangen van donaties. Momenteel is het aanbod van vrijwilligers in weeshuizen, groter dan de vraag. Weeshuizen worden op deze manier commercieel interessant voor de weeshuizen zelf en de organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden.

Bekijk hier meer beelden van weeshuizen in ontwikkelingslanden.

Negatief effect
Uit jarenlang onderzoek blijkt dat opgroeien in een weeshuis een negatief effect kan hebben op de gezondheid, ontwikkeling en kansen voor de toekomst van een kind. Kinderen ontwikkelen zich veel beter in een gezinsomgeving. Ook is de kans dat zij te maken krijgen met geweld en seksueel misbruik in zo’n huis veel groter. Defence for Children stelt dat er natuurlijk altijd opvang moet blijven als er (acute) nood is. Maar daarna zou er wat hun betreft geprobeerd moeten worden deze huizen te sluiten. Het zal een lange strijd worden om de tehuizen te sluiten, maar met de steun van de Nationale Postcode Loterij kan Defence for Children investeren in scholing van professionals die toekomstige pleeggezinnen kunnen zoeken en enige tijd begeleiden.

Wil jij Defence for Children steunen in hun strijd tegen het weeshuistoerisme? Klik dan op onderstaande button en speel mee met de Nationale Postcode Loterij.

Speel mee met de Nationale Postcode Loterij!