Meer begrip onder jongeren voor vluchtelingen

Een nieuw project van vredesorganisatie PAX moet ervoor zorgen dat jongeren meer begrip krijgen voor mensen die naar Nederland zijn gevlucht, waardoor vreedzamer samengeleefd kan worden. Op verschillende scholen komen daarom jonge vluchtelingen hún verhaal vertellen in de klas. Onze verslaggeefster Froukje ging langs op een middelbare school.
Woensdag 19 april 2017 14:09

Een jaar geleden vroeg een docente aan PAX of ze haar konden helpen met het lastige onderwerp ‘vluchtelingen’ in de klas. PAX heeft de school toen bezocht, met een van hun medewerkers, een Syriër. Zijn verhaal maakte veel indruk en zo is het project gaan rollen. Er volgden steeds meer scholen en aanmeldingen. Mede dankzij de steun van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kon PAX het project ‘Het verhaal van een vluchteling’ opstarten en uitbreiden.

 

Aan het begin van het project worden leerlingen voorbereid door een serious game. In dit spel spelen ze een Syrisch personage die steeds voor dilemma’s komt te staan als de oorlog begint in Syrië, zoals: er is een demonstratie tegen Assad, doe je mee of blijf je thuis? Vervolgens volgt het bezoek van de vluchteling. Bovendien traint PAX de docenten in het bespreekbaar maken van onderwerpen die hevige emoties kunnen oproepen, zoals vluchtelingen. De docenten verwerven zo kennis en handvatten kunde om een debat in de klas genuanceerd te laten verlopen.

 

PAX
Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers in Nederland werkt PAX al ruim 60 jaar aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal ter wereld. Door een vredesakkoord mogelijk te maken, of door wereldwijd mensen die zich voor vrede inzetten te ondersteunen. En door hun Ambassades van Vrede in Nederland.

 

Wil jij initiatieven zoals deze steunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

Speel mee met de Nationale Postcode Loterij!
Bron: PAX